Gedragscode

Gedragscode voor begeleiders van de jeugd bij SV Mierlo-Geldrop

Er kunnen geen exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen begeleiders en kinderen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn.

Wanneer je bij ons actief bent als begeleider vragen wij je deze gedragscode te accepteren:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdleden zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De begeleider ontvangt een jeugdlid niet bij hem of haar thuis en heeft geen andere een-op-een contacten met jeugdleden.

3. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en jeugdleden tot 18 jaar zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte uitingen in welke vorm dan ook.

4. Begeleiders van de jeugd moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen aan de secretaris van de vereniging.

5. Zolang er jeugdleden op leslocatie zijn is een begeleider voor, tijdens en na lesuren nooit de enige volwassene op de leslocatie.

Klachtenmelding

Leden, ouders of verzorgers van jeugdleden die een probleem hebben kunnen zich melden bij de vertrouwenspersoon van de vereniging: Miriam Verhees (0492-842248 of miriam.verhees@kpnmail.nl). Uiteraard zijn zij vrij om juridische stappen te ondernemen.